Suho voće

To su vrste voća koje su prirodnim procesom sušenja (na suncu) ili u posebnim dehidratorima lišene većine vode. Mnogi se plodovi i sjemenke pripremaju se za konzumaciju u obliku suhog voća, što im omogućava da se koriste i izvan normalnog roka trajanja. Ovaj proces može obuhvatiti cijeli plod, izrezan na komade, kocke ili u prahu.