pitaja/dragon-fruit

16. lipnja 2020.

Sušeno-voće-Pitaja/Dragon-fruit-Mandarina-Pomelo-Farma

Mandarina se ubraja među najotpornije agrume pre­ma hladnoći. Zbog toga se ona može komercijalno, bez većeg rizika, uzgajati duž obale srednje i južne Dalmacije te je postala […]