PONUDA

Crna leća Beluga
4. svibnja 2016.
Crvena leća
4. svibnja 2016.

Grah sa okom

4,00 kn

Cijena: 100g  4,00 kn